Kenniscentrum voor Eventmanagement

Preferred Partners

Het Genootschap heeft een select aantal Preferred Partners. Dit zijn kwaliteits-toeleveranciers in de eventbranche.

Preferred Partner houdt in dat men het Genootschap een warm hart toedraagt, op verzoek de leden van advies kan dienen, logovermelding krijgt op de site en dat één maal per jaar een bijeenkomst van het Genootschap bijgewoond kan worden.

Daarnaast ontmoeten de Preferred Partners elkaar minimaal drie maal per jaar. Tijdens deze bijeenkomsten worden actuele ontwikkelingen in de branche met elkaar gedeeld. Door de pluriforme samenstelling van de de groep preferred Partners (één vertegenwoordiger per vakgebied) krijgt  men bij deze gelegenheden een uniek inzicht in de status van de eventbranche.

Tot slot wordt door de bijdrage van de Preferred Partners het contributieniveau van de leden op een betaalbaar peil gehouden en heeft het Genootschap meer financiële slagkracht (om bijvoorbeeld betaalde sprekers uit te nodigen en onderzoek te doen).

Preferred Partnership houdt niet in dat leden van het Genootschap op enigerlei wijze een verplichting aangaan met deze bedrijven. De gegevens van de leden worden niet aan deze Partners doorgespeeld en de Partners hebben geen toegang tot het besloten deel van de site.
 

login
Aankomende activiteit 14/11/2016 Neuromarketing
Lees meer....
12/12/2016 BEST PRACTICES
Lees meer....
Contactgegevens
Genootschap voor Eventmanagers
Buitenhof 61
2513 AH Den Haag

T. 070 362 62 59
F. 070 356 14 47

info@eventmanagers.nl
Preferred Bureaus