top of page

Fieldlab Evenementen: meer ruimte mogelijk voor actieve evenementen in de buitenlucht
Het is - onder strakke voorwaarden - mogelijk om actieve evenementen in de buitenlucht te laten doorgaan met 50-75% van de normale bezoekerscapaciteit. Dit advies doet Fieldlab Evenementen aan het Kabinet op basis van de eerste praktijktesten van dit type evenement. Het Kabinet vraagt nu het OMT om advies over de onderzoeksresultaten.


Adviezen Onderzoek bij drie voetbalwedstrijden wees uit dat grotere buitenevenementen onder de volgende, strikte voorwaarden mogelijk zijn in de huidige Coronasituatie:

  • Sneltest op een decentrale plaats, dicht bij huis;

  • Sneltest maximaal 24 uur van het einde van het evenement;

  • Gebruik van een app of ander soort toegangscontrole van een negatieve Coronatest;

  • Maximaal 50-75% bezetting van de capaciteit van buitenlocaties, zonder de 1,5 meter-regel.

  • Specifiek voor voetbalstadions: -Capaciteit van Business Seats in het stadion op 50-75%, net als reguliere tribunevakken. Binnengedeelte (Business Club) met een bezetting van 20%. -Door de natuurlijke scheiding kunnen zgn. skyboxen gebruikt worden op 50-75% van de bezetting (net als reguliere tribune);

  • Fysiek scheiden van groepen bezoekers, afhankelijke van de capaciteit en het ontwerp van de locatie;

  • Mondkapjes (mond-neusmasker) verplicht bij het rondlopen op locatie bij een bezetting van 50%;

  • Bij bezetting van 75% is een mondkapje ook zittend verplicht;

  • Actieve communicatie van alle praktische, relevante informatie en continue wijzen op het naleven van de maatregelen;


Onderzoek Deze adviezen zijn het resultaat van onderzoek bij de eerste praktijktesten van Fieldlab Evenementen in de buitenlucht: de voetbalwedstrijden N.E.C. Nijmegen - De Graafschap, Almere City FC - Cambuur Leeuwarden (met 1.500 toeschouwers) en de interland Nederland - Letland (met 5.000 toeschouwers). Rond deze wedstrijden is onderzoek gedaan naar de dynamiek van de bezoekers bij gebruik van verschillende soorten maatregelen, zoals het wel of niet dragen van mond-neusmaskers, wel of geen bewegingsvrijheid of horeca tijdens het duel, vaste placering of juist vrije zitplaatsen, etc.


Fieldlab Evenementen

Doel van het Fieldlab Evenementen is om grondig te onderzoeken op welke voorwaarden evenementen weer kunnen worden georganiseerd tijdens de Coronapandemie. Tijdens verschillende testevenementen worden bezoekers geanalyseerd onder verschillende soorten (gedrags)maatregelen. Hoofdvraag is hierbij is: Hoe beperken we het restrisico dat ontstaat door evenementen? Hiervoor is een model ontwikkeld om risico’s te analyseren. Dit model is gebaseerd op factoren rond het contact tussen mensen (frequentie, tijd en afstand). Hierbij is eerst gekeken naar de impact van de bouwstenen op het risico om (per uur) besmet te worden met Corona en te worden opgenomen in het ziekenhuis, vergeleken met de situatie van mensen thuis. Het kernteam voor het onderzoek bestaat uit medewerkers van het Fieldlab Evenementen programmateam, Radboudumc, LCB/BUAS en TU Delft, ondersteund door bedrijven zoals Bureau Franken, DCM, bureau Brandeis en onderzoekers van TNO en UTwente en TU Eindhoven.


 

De aanbevelingen op een rij:


1. Gedrag

Bij 50% bezetting (dambord opstelling), mond-neus maskers in beweging verplicht, in afwachting van het resultaat van de onderzoeken naar druppelverspreiding van TNO en UTwente. Bij meer dan 50% bezetting ook zittend op de plaats een mond-neus masker dragen.

2. Triage

Verplichte COVID-19 test voorafgaand aan het evenement. Bij hoge prevalentie hanteren van het huidige OMT advies van een sneltest op maximaal 24 uur van het einde van het evenement.

3. Triage

In de customer journey werken de triagevragen op ongeveer vier uur van het evenement als een reminder, om weloverwogen de keuze te maken om wel of niet op reis te gaan. Dit moet onderdeel zijn van de communicatie met de bezoeker.

4. Triage

Triagevragen op het evenement zelf en temperatuurmeting detecteren geen besmette personen. Zij veroorzaken eerder een contraproductief effect, doordat ze voor opstoppingen zorgen in de instroom van bezoekers en daarmee extra contactmomenten genereren. Deze maatregelen laten vervallen.

5. Tracking

Door wettelijke beperking (privacy) op het uitwisselen van gedetailleerde persoonsgegevens, t.b.v. zeer gedetailleerd BCO bij een eventuele besmetting, advies om uit te gaan van de scheidingsmogelijkheden die locaties van nature bieden om binnen de voorgestelde maximale capaciteit een verdeling in kleinere groepen te kunnen maken.

6. Tracking

Door de bezoeker duidelijk te maken in welke subcategorie hij of zij valt, kan het BCO bij een eventuele besmetting beperkt worden tot die subcategorie en hoeven niet alle bezoekers gecontacteerd te worden.


7. Tracing

Standaard direct na aanschaf van een toegangsbewijs een oproep om de Coronamelder app te downloaden, ter vereenvoudiging van BCO.


8. Tracing

Vastleggen protocol met landelijke GGD: een protocol te bespreken waarin wordt opgenomen: Vraag naar evenementenbezoek, inclusief subcategorie waartoe men als bezoeker behoorde. Check op CT waarden in verband met oude besmettingen.


Afspraak tussen evenementorganisator en GGD om bezoekers te mailen als ondersteuning voor BCO. Vanuit de organisatoren van de evenementen moet er een goede voorziening zijn om contact op te kunnen nemen met bezoekers op aangeven van de GGD voor BCO.


9. Bezoekersdynamiek

De bezettingsgraad op 50% tot 75% van de maximale capaciteit, waarbij het de keuze aan de locatie is om te kiezen voor een dambord indeling met steeds twee stoelen vrij of met één stoel vrij, omdat hier weinig onderscheid in is te zien, of het UEFA protocol. Begeleiding door stewards waardoor de instroom vloeiend verloopt en mensen zo snel mogelijk naar hun plaats gaan, is belangrijk.


10. Bezoekersdynamiek

In de hoge prevalentiefase raden wij aan om voorafgaand aan de wedstrijd geen punten te creëren waar mensen lang blijven hangen, maar ervoor te zorgen dat ze snel richting tribune gaan. Door vervolgens de horeca continu open te houden, kun je zorgen voor een goede spreiding van bezoekers. Gezien het feit dat een bezoek aan de horecapunten in het vervolg of het bezorgen van de horeca op de tribune nauwelijks verschil maakt in het aantal risicovolle contactmomenten, bevelen wij aan om deze keuze vrij te laten aan de organisator.


11. Bezoekersdynamiek

In de hoge prevalentiefase raden wij aan in de binnenruimtes, onder meer de Business Club in voetbalstadions, een van de drie volgende maatregelen te hanteren:

· 20% bezetting

· Inzet als horecapunt, niet als verblijfsruimte

· Speciale indeling met uitsluitend zitplaatsen


12. Persoonlijke bescherming

Desinfectiemiddelen beschikbaar stellen bij de entree van het evenement en op diverse locaties in het gebouw. In verband met de doorstroom en kans op verhoging van contactmomenten niet verplicht stellen bij bijvoorbeeld de ingang van het gebouw.


13. Kwetsbare Groepen

Gezien het feit dat nog niet 100% zeker is of een gevaccineerd persoon het virus alsnog kan overdragen, ook voor gevaccineerde personen een testplicht.


14. Kwetsbare Groepen

Zolang een persoon uit een risicogroep niet gevaccineerd is, bij hoge prevalentie uitsluiten van een bezoek aan evenementen.


15. Sneltesten

Sneltesten decentraal te organiseren. Bezoeker zo dicht mogelijk bij huis testen. Hierdoor wordt dan geen onnodige reisbeweging gemaakt bij een eventuele besmetting. Tevens kan de capaciteit op die manier beter gespreid ingezet worden en beïnvloedt dit niet de logistiek of bezoekersstromen bij de locatie van het evenement.


16. Sneltesten

Op locatie of in de directe nabijheid een sneltest capaciteit, zodat er in uiterste gevallen een mogelijkheid is om iemand te testen die onverwacht het evenement moet betreden.


17. Risicomodel

Op basis van het risicomodel zijn evenementen mogelijk, ook met loslaten van de 1,5 meter. Gebruik de maatregelen uit de bouwstenen die zijn meegenomen in het risicomodel voor de organisatie van evenementen. Testen vooraf, buitenlucht en intelligent inrichten van het evenement op basis van de locatie bieden een voldoende veilige omgeving. 

Fieldlab Evenementen heeft als hoofddoel om weer veilig en verantwoord evenementen te organiseren in Coronatijd. Het is een gezamenlijk initiatief vanuit de evenementensector, verenigd in het EventPlatform en de Alliantie van Evenementenbouwers en de Overheid. Het programma wordt ondersteund door de ministeries van EZK, JenV, OCW, VWS.

47 weergaven

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page