top of page

Terug naar de essentie van evenementen: het verbinden van mensen, kennis en netwerk

Waarom is het eigenlijk zo lastig om een (online) ontmoeting echt persoonlijk te maken? En hoe komt het dat online bijeenkomsten vaak tijd vragen maar zelden effectief zijn? Elma Bassa, creatief directeur van Networkapp, viel het ruim tien jaar geleden al op dat zakelijke evenementen, beurzen en congressen lang niet zo effectief waren als dat eigenlijk zou kunnen. En nog steeds, nu online en hybride evenementen een vlucht nemen, blijkt de essentie van evenementen, het effectief verbinden van mensen, kennis en netwerk een grotere uitdaging dan ooit.


Een interview met Elma Bassa over het verbinden van netwerken, de mogelijkheden van Networkapp en de ambities voor de toekomst van (online) netwerken.

Als het verbinden van netwerken het uitgangspunt is… Elma Bassa en Margriet de Groot, oprichters van Networkapp, zagen ruim tien jaar geleden zoveel onbenut potentieel tijdens live evenementen. “Op een congres met 1.500 deelnemers, waarbij elke deelnemer waardevolle kennis en kunde bezit, brachten slechts een handvol sprekers die ten gehore. En zelfs een van de sprekers op het podium zei toen letterlijk: ‘Ik weet niet waar jullie het vandaag allemaal over gaan hebben maar ik wens jullie een inspirerende dag toe’. Van het kunnen napraten met andere deelnemers over thema’s uit de presentaties op congressen was toen geen sprake,” legt Elma uit. “Terwijl de reden om een evenement te organiseren juist gericht zou moeten zijn op het verbinden van mensen, faciliteren van ontmoetingen en kennisuitwisseling. Van essentieel belang is daarbij het inzicht, in waar de deelnemers zich voor interesseren of mee bezighouden om als evenementorganisator op de juiste manier waarde toe te kunnen voegen. Maar dit geldt net zo goed voor de sprekers, sponsors of zelfs de leverancier.”


Op het moment dat Elma Margriet plots tegen het lijf liep, niet bewust van het feit dat Margriet ook deelnam aan het congres, was dàt voor haar de druppel. In positieve zin, want het deed hen ertoe besluiten samen een app te ontwikkelen die wel dat inzicht gaf: Networkapp. Een app waarop je kan zien wie er allemaal deelneemt aan een evenement, waarop je in contact kunt komen met alle deelnemers en kunt afspreken om elkaar te ontmoeten. Voor, tijdens en na het evenement. Iets wat tot dan toe niet bestond in de markt. Zowel Elma als Margriet hebben een achtergrond in productinnovatie. Ze weten hoe belangrijk het is om stakeholders - of het nu gaat om opdrachtgevers, leveranciers, sponsors of deelnemers - te betrekken in het proces en gezamenlijk te komen tot een product. “Networkapp stelt de deelnemer centraal, want hoe de deelnemer het evenement ervaart, dat straalt af op je evenement,” voegt Elma toe. “Inmiddels zijn we 10 jaar verder, is Networkapp uitgegroeid tot een belangrijke speler in het veld met nationale en internationale klanten die Networkapp actief inzetten voor eenmalige maar ook voor terugkerende (online) evenementen. Ook wordt de app ingezet als community, voor opdrachtgevers die op deze manier doorlopend contact kunnen onderhouden met hun doelgroep.”


De sleutel tot innovatie

“De coronacrisis hakte er voor Networkapp net zo goed hard in. De evenementen waarbij de app werd ingezet werden in 2020 uitgesteld en vielen weg,” licht Elma toe. Daarop hebben Elma en Margriet ook de tijd genomen om eens kritisch te kijken naar de eigen visie en strategie van het bedrijf: zijn we nog wel bezig met wat we belangrijk vinden? En staan we nog steeds achter hetgeen we doen? Past het nog in deze tijd? Corona werkte als een versneller om branchebreed te kijken hoe Networkapp hiermee om wilde gaan. En wat bleek? Ze kwamen tot de conclusie dat na negen jaar hetgeen van belang was bij de start van hun bedrijf, onveranderd is gebleven. “Networkapp wil deelnemers met behulp van het platform als het ware over een ‘muurtje laten kijken’ om te kunnen zien wat er nog meer is. Onderlinge netwerken verbinden ongeacht functie of hiërarchie. Juist andersdenkenden met elkaar verbinden, daar ligt de sleutel tot innovatie, een manier om sneller tot je doel te komen, wat dat doel ook mag zijn,” legt Elma vol passie uit. “We gingen weer volop innoveren met als resultaat onze custommade virtual rooms, een netwerk-carrousel, een netwerkplein, de digitale beursvloer en een makkelijk te volgen persoonlijk programma voor deelnemers.”Networkapp brengt het faciliteren van waardevolle persoonlijke ontmoetingen, zowel online als hybride en live dichterbij


App of platform?

“De naam Networkapp is eigenlijk een beetje bedrieglijk want Networkapp is een volledig en flexibel platform, dat gebruikt kan worden op allerlei devices zowel pc, laptop en mobiele telefoon,” licht Elma toe. “Binnen deze omgeving kan een eventmanager losse evenementen aanmaken. Die omgeving kan via een interface door de eventmanager zelf ingericht worden. Het is een plug-and-play concept, je kunt dus heel snel en gemakkelijk zelf aan de slag met het inrichten van het evenement. Maar kom je tijd tekort? Dan kunnen de projectmanagers van Networkapp je daar deels of volledig bij helpen, afhankelijk van je wensen. De styling van een evenement kan na het evenement bewaard en opgeslagen worden zodat dit op een later moment hergebruikt kan worden. Het platform is niet locatie gebonden en daarom heb je als evenementorganisator de volledige vrijheid hoe, wanneer, met wie en waar ook ter wereld je een evenement organiseert. De betrouwbaarheid van de techniek is ruimschoots bewezen en naar behoefte kunnen extra functionaliteiten worden ingezet. Bovendien kun je heel gemakkelijk zelf upgraden. Als er ineens meer deelnemers aanmelden dan verwacht, kun je dit flexibel aanpassen in de dashboard omgeving van Networkapp. We krijgen van onze klanten terug dat dit het meest veelzijdige platform is dat er bestaat.

Networkapp stelt altijd de deelnemer centraal, daarmee bedoelen we dat je een online evenement dusdanig kunt beleven zodat de deelnemers alles uit het evenement kunnen halen wat erin zit. Maar ook in de aanloop naar en na afloop van het evenement. Als je werkt met een vaste doelgroep kun je Networkapp ook inzetten als community, een plek waar deelnemers permanent kennis met elkaar kunnen uitwisselen.”


We krijgen van onze klanten terug dat dit het meest veelzijdige platform is dat er bestaat als het gaat om online netwerken.

Innovatie met partners De visie op het verbinden van netwerken om waarde toe te kunnen voegen voor deelnemers weerspiegelt zich ook in de partnerships die Networkapp aangaat: “Networkapp biedt een compleet platform met diverse netwerkfunctionaliteiten. We kijken met een open vizier naar de kansen en mogelijkheden. Op die manier zoeken we ook naar opties om samen te werken met partners, klanten en bedrijven die Networkapp versterken. Zo werken we bijvoorbeeld samen met de TU Eindhoven. Zij doen onderzoek naar netwerkgedrag van mensen, de theorie toetsen we in de praktijk en met die bevindingen verbeteren we weer onze diensten,” aldus Elma.


Trends en ontwikkelingen Als je kijkt naar de toekomst van live, online en hybride evenementen, welke trends en ontwikkelingen zie je (voor Networkapp) ontstaan? “Hoewel live ontmoeten natuurlijk het meest prachtige is wat er bestaat, verwacht ik dat online blijft bestaan en hybride belangrijk wordt. Door de snelle ontwikkelingen op het gebied van technologie is er nu zoveel mogelijk. Plaatsbepaling wordt steeds minder belangrijk; een evenement kan immers overal ter wereld gehouden worden. De ‘footprint’ van mensen moet omlaag, dat is wel duidelijk. Evenementen en ontmoetingen blijven ook in de toekomst belangrijk, maar de huidige thematiek vraagt om manieren om een groep mensen tijdelijk bij elkaar te brengen zonder onnodige reisbewegingen. Met Networkapp bieden we die mogelijkheid en blijven we ontwikkelen aan de hand van onze innovatiepijlers: hoe kunnen wij ervoor zorgen dat iedereen verbonden blijft; hoe houd je het gevoel van samenzijn hoog? Deze tijd heeft ons teruggeworpen op onszelf, en ook bewuster gemaakt van waar we onze tijd in steken. Mensen worden selectiever in waar ze hun aandacht aan willen besteden, vooral online. Voor hybride events zie ik kansen om via Networkapp de deelnemers het gevoel te geven om met elkaar verbonden te zijn, ook als zij op meerdere locaties verspreid zijn.”


Ambities Het enthousiasme is groot als Elma tot slot gevraagd wordt naar de ambities van Networkapp: “Stel je eens voor: hoe tof zou het zijn als je deelnemers van twee totaal verschillende evenementen maar met dezelfde interesses aan elkaar zou kunnen koppelen? De kruisbestuiving die dan ontstaat heeft pas echt een unieke meerwaarde voor de deelnemers…! Maar dat is iets waar we naartoe kunnen groeien. Voor nu is het van belang om (opnieuw) terug te gaan naar de essentie van evenementen, live, online of hybride: met Networkapp zetten we de deelnemer weer centraal. Wij richten ons daarvoor steeds op het belang van de deelnemer: wat heeft een persoon nodig om zijn netwerk optimaal in te zetten en zijn doel te bereiken? Networkapp faciliteert dat en wil ook verrassen als het niet zo vanzelfsprekend is dat spontane ontmoetingen tot stand komen.”

Vind je het leuk om met Elma verder in gesprek te gaan? Dan nodigen we je graag uit in onze virtuele huiskamer. Of lees meer over de mogelijkheden op networkapp.com.


 

Over Elma Bassa

Van jongs af aan ben ik altijd gefascineerd geweest door het ontstaan van de dingen en welke impact dat heeft op de wereld; van niets naar iets. Door mijn creatieve vermogen ben ik in staat om heel snel verbindingen te leggen en (latente) behoeftes te signaleren die leiden tot nieuwe product ideeën en businessmodellen. En dan? Gewoon doen! Ik stond als uitvinder en productinnovator aan de wieg van verschillende nieuwe ontwikkelingen zoals de 'Groene Uitvaartkist' van Monuta en Staatsbosbeheer, de diamanten koepelring 'Stars of Africa' van Royal Asscher en de NOMONRO Dressclip. Momenteel werk ik met mijn onderneming Inscene Company met veel passie aan de ontwikkeling van Networkapp. Een Saas-platform rondom events en communities.

 

Tekst: Annemieke van Hees

229 weergaven

Recente blogposts

Alles weergeven

Comentarios


bottom of page